Sản phẩm liên quan

Sơn chống rỉ Lobster

Availability: In stock

Loại : 17.5 lít , 3.5 lít , 875 ml , 450 ml , 200 ml
Là lọai sơn chống rỉ, chống ăn mòn và bảo vệ kim lọai như : ống sắt, cửa, tủ sắt , khung kim lọai, lưới kim lọai, khung cửa sắt, đường ray, máy móc , nhà xưởng.v.v... sơn chống rỉ có chức năng kết dính giữa kim lọai với sơn dầu.

Sơn dầu Lobster

Special Price$234.00

Regular Price: $432.00

Sơn nước màu ngọai thất Lobster Classic

Special Price$234.00

Regular Price: $432.00

Sơn nước màu ngọai thất Extra shield

Special Price$234.00

Regular Price: $432.00

thương hiệu của chúng tôi